ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพ1