1290 1681 1398 1999 1797 1982 1568 1656 1597 1634 1086 1370 1076 1060 1433 1147 1082 1512 1331 1775 1290 1156 1346 1649 1654 1532 1986 1450 1572 1470 1302 1122 1789 1018 1164 1699 1836 1837 1520 1525 1437 1968 1706 1847 1714 1949 1675 1914 1357 1732 1984 1263 1200 1504 1646 1881 1194 1182 1556 1888 1892 1057 1406 1511 1665 1711 1756 1677 1517 1554 1993 1677 1519 1914 1392 1970 1284 1526 1589 1143 1988 1164 1531 1419 1511 1314 1009 1784 1280 1411 1917 1518 1701 1614 1479 1487 1245 1550 1972 บริษัท New Knowledge เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลของ Gale จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2565 / โดยเครือข่ายห้องสมุดทางพยาบาลฯ แห่งประเทศไทย

บริษัท New Knowledge เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลของ Gale จำนวน 5 ฐานข้อมูล ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2565 / โดยเครือข่ายห้องสมุดทางพยาบาลฯ แห่งประเทศไทย

  1. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Nursing and Allied Health
  2. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Health and Medicine
  3. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Physical Therapy and Sports Medicine
  4. ฐานข้อมูล Gale OneFile: Psychology
  5. ฐานข้อมูล Gale Health and Wellness

Link: https://link.gale.com/apps/menu?u=thbcnsk

Password: optimistic