ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัคร-ป.ตรี-รอบ-Quota-ลงเว็บ