ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์วพบ.สงขลา-