ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์