ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คศล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔,๗๕๒ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลพะวง อำเมืองเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง และวันกำหนดวันยื่นอุทธรณ์ 7 วัน ทำการ

15-8-66-2