1548 1646 1373 1256 1902 1179 1858 1774 1312 1382 1159 1260 1981 1584 1361 1895 1985 1413 1129 1715 1443 1521 1525 1367 1692 1766 1134 1091 1179 1285 1111 1464 1314 1624 1114 1849 1561 1840 1603 1812 1734 1564 1328 1738 1788 1841 1161 1124 1772 1379 1461 1525 1201 1257 1300 1734 1016 1352 1608 1563 1395 1183 1207 1209 1132 1903 1783 1725 1238 1157 1052 1626 1257 1175 1277 1656 1149 1990 1133 1077 1112 1457 1723 1114 1816 1174 1299 1237 1583 1985 1746 1534 1429 1115 1195 1595 1977 1932 1796 โครงการยกระดับการเรียนการสอน

โครงการยกระดับการเรียนการสอน ให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดย พล.ต.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศจีอนันต์นพคุณ อาคาร 3 ชั้น 6


Website: www.bcnsk.ac.th

หมวดหมู่: